Frivillig i Sløjfen

Hadsten Kulturhus Sløjfen har to grupper af frivillige; de hårde og de bløde sløjfevenner. Førstnævnte gruppe hjælper med opstilling af scene og borde i forbindelse med arrangementer, mens den sidste gruppe bl.a. sidder ved kassen eller hjælper med afviklingen af workshops og andre arrangementer. Derudover afholdes der af og til arbejdsdage, hvor de frivillige hjælper til. Som tak for deres indsats inviteres de frivillige en gang om året til et arrangement i huset med forplejning, og de får desuden en fribillet til et af husets arrangementer hver gang de hjælper til.

Er du interesseret i at blive frivillig i Sløjfen, er du velkommen til at kontakte enten Irene Bartholin Poulsen (ibp@favrskov.dk) eller Marianne Hyldal Vollmer (mahv@favrskov.dk)

Kontakt Sløjfen

Fra Sløjfen