Klatrevæg

Sløjfen har en 10 meter høj udendørs klatrevæg af middel sværhedsgrad, som kan lejes for 100 kr. pr. time på hverdage, og 150 kr. pr. time i weekender og på helligdage. Der skal være en ansvarlig, uddannet instruktør til stede, og man skal selv medbringe udstyr. Klatrevæggen skal efterlades i samme stand som ved modtagelsen. Løse greb til den nederste del af væggen afhentes og returneres til biblioteket. Gyldigt instruktørbevis skal forevises. Det er nødvendigt at reservere tid i forvejen.
Henvendelse til Sløjfen tlf. 8954 1585 eller mail til: sloejfen@favrskov

Kontakt Sløjfen

Fra Sløjfen