Sløjfens historie


Sløjfens historie

 

Sløjfen blev indviet den 12. december 2001 af daværende Prinsesse Alexandra. Hadsten Kulturhus er resultatet af et unikt samarbejde mellem den tidligere Hadsten Kommune og Lokale- og Anlægsfonden. Fonden udskrev i 1998 en konkurrence om fremtidens idræts- og kulturhusbyggeri – et fremtidens forsamlingshus.

Hadsten Kommune bød ind på projektet med en velegnet grund centralt i byen. En grund kommunen købte, da byens slagteri blev nedlagt i 1991. Efter et udskilningsløb pegede Lokale- og Anlægsfonden på Hadsten Kommune, som den kommune, der havde det bedste bud på fremtidens forsamlingshus. I 1999 udskrev Hadsten Kommune en international arkitektkonkurrence, og et dommerpanel, bestående af lokale politikere, fagdommere og repræsentanter fra Lokale- og Anlægsfonden, valgte – blandt et halvt hundrede forslag – et projekt tegnet af arkitekterne Klaus Toustrup og Sophus Søbye tilknyttet C.F. Møllers tegnestue i Århus.

Hadsten Kulturhus Sløjfen er opført som et solitært bygningsværk placeret i et grønt område ved Lilleåen, hvilket gør selve ankomsten til en oplevelse. Bygningen er placeret tæt ved åens bred og udkrages over åen, hvorved der skabes et dynamisk samspil af lys, skygger og spejlinger, der drages ind gennem bygningens store glaspartier.

Arkitekterne har valgt at variere materialer og detaljering, fra råt og robust til forfinet og delikat. Huset er opført i beton og glas, og facaden er beklædt med sandstenen travertin. Husets tag er beklædt med mos og græsser og varierer farvemæssigt med årstiderne. Byggeriet er blevet finansieret ved henholdsvis 50% fra Lokale- og Anlægsfonden og 50% fra Hadsten Kommune, og har beløbet sig til i alt 30 millioner kroner.

Efter en konkurrence blandt byens borgere blev ”Sløjfen” valgt som navn til det nye hus. Et navn der skal symbolisere, at der bindes bånd mellem idrætten og kulturen og syd- og nordbyen.

I 2020 har byrådet i Favrskov Kommune vedtaget at der skal ske en om- og tilbygning af Sløjfen. Målet er, at til- og ombygning resulterer i et hus for alle generationer. Rammerne for om- og tilbygning er fastsat i budget 2020-23. Der er afsat 20.8 millioner, og huset skal udvides med 550 m2 i forbindelse med eksisterende bygning enten øst, syd eller vest herfor.

Målet er, at sikre plads til ungdomsklubbens aktiviteter, skabe større aktivitet i kulturhuset med plads til både foreningsliv, kreative aktiviteter, musik og ungdomsmiljø gennem en multifunktionel og alsidig udnyttelse af både lokaler i tilbygning og eksisterende bygning. Derudover skal caféens køkken forbedres, og der skal tages højde for, at Hadsten Bio senere også kan placeres på matriklen