Mad & Drikke

Udbygning af Sløjfen samt nyt køkken udsættes

Stigende budgetpres på flere driftsområder, stærkt stigende priser i byggeriet samt et øget behov for opførelse af nye byggerier på flere af velfærdsområderne betyder, at Favrskov Kommunes anlægsbudget vil være under pres de kommende år.
Alle de foreslåede nybyggerier i kommunen er blevet gennemgået med henblik på at vurdere anlægsprogrammet for 2022.
Partierne bag budgetforslaget har foreløbig aftalt, at prioriteringen af de fremtidige byggerier genoptages på en særskilt anlægskonference i 2. kvartal 2022.
Det betyder, at udbygningen af Sløjfen og det nye køkken ikke, som planlagt, påbegyndes primo 2022.
Budgetforslaget er sendt i høring indtil 21. september 2021.

Sløjfens bestyrelse håber på forståelse og tålmodighed for en midlertidig løsning for cafeens drift.

10 forpagtere gennem 16 år

10 forpagtere i Café Sløjfen gennem 16 år taler sit tydelige sprog: Det er mere end vanskeligt at skabe en levedygtig samlet løsning for cafédrift, daglig forplejning og håndtering af store arrangementer med de nuværende rammer for Café Sløjfen.

Vi har i bestyrelsen flere gange forsøgt at imødekomme skiftende forpagteres ønsker for at sikre bedre betingelser, men må konstatere, at det ikke har været nok. Vi går derfor nu i gang med at undersøge og udtænke, hvordan vi kan ændre hele grundlaget for Café Sløjfens drift. Det vil vi gøre grundigt, så vi kommer alle aspekter igennem og det kan derfor tage noget tid.

I den mellemliggende periode kunne vi vælge at lukke cafeen og blot inddrage lokalet til husets øvrige formål, men det synes vi vil være synd. Mange af byens foreninger og borgere nyder at anvende husets dejlige, lyse cafélokale med udsigt til åen til afholdelse af arrangementer og selskaber. Det ønsker vi ikke at stoppe.

Midlertidig løsning

Vi vil derfor give mulighed for, at I, mod en lokaleleje, fortsat kan anvende caféen til egne arrangementer og selskaber. Vi har allieret os med en dygtig medarbejder, Lone Rasmussen, som håndterer den daglige forplejning til bl.a. møder og kurser i huset. Lone skal også, mod aftalt timeløn, være til stede ved alle private fester som hjælp til forberedelser, efterfølgende oprydning og kontrol af køkken. Madleverandør aftales med Lone, som også tilbyder drikkevarer til festen.

Bestyrelsen arbejder på at begrænse længden af den midlertidige periode, og vi håber, at vi får opbakning til den løsning, vi beslutter os for, fra både forvaltning, politikere og borgere, og at I indtil da vil udvise tålmodighed og forståelse.

Med venlig hilsen Sløjfens bestyrelse

Café Sløjfen har ikke længere en fast åbningstid, men ønsker du at benytte den til eksempelvis din strikkeklub, kortklub, mødregruppe eller anden aktivitet, så kontakt Sløjfen på tlf. 8964 1585 for at høre mere om mulighederne for at benytte lokalet.

Du kan selvfølgelig også stadig holde dine private fester i caféen.  Der betales lokaleleje samt forbrug og rengøring, og Lone Rasmussen står, mod aftalt timeløn,  til rådighed ved alle private fester med hjælp til forberedelser og efterfølgende kontrol af køkken. Madleverandør aftales med Lone, som også tilbyder drikkevarer til festen.

Lokaleleje er pr. time: 156 kr. på hverdage og 208 kr. i weekender. Hvis lokalet er ledigt kan man, efter aftale, dække bord dagen før festens afholdelse.

Ring til os på 89 64 15 85 og hør nærmere om mulighederne eller kontakt Marianne Vollmer (mahv@favrskov.dk) eller Irene Bartholin Poulsen (ibp@favrskov.dk) på Hadsten Bibliotek.

Kontakt Sløjfen

Fra Sløjfen