Sløjfens bestyrelse


Sløjfens bestyrelse

Kulturhuset drives af en driftsbestyrelse på 7 medlemmer og en sekretær. Sløjfen fungerer som en selvstændig kommunal institution.

Bestyrelsens medlemmer fra marts 2020 er:
Jan Erik Elgaard – Formand – Udpeget af Kulturpartnerne
Jane Stampe Christensen – Brugervalgt
Michael Jensen – Brugervalgt
Peter Winding – Næstformand – Brugervalgt
Mette Sandahl – Favrskov Musikskole
Lars Johansen – Udpeget af Kulturelt Samvirke
Marianne Hyldal Vollmer – Medarbejderrepræsentant
Irene Bartholin Poulsen – Sekretær og husets daglige leder

Suppleanter: Lena Kim Christensen og Mona Gleerup

Hadsten Kulturhus Sløjfen afholder i årets 1. kvartal et offentligt brugermøde, og hvert andet år vælges der på dette to medlemmer til bestyrelsen, og det andet år et enkelt medlem til bestyrelsen.

Du kan læse referatet fra den seneste brugermøde her:Brugermøde2020


Sløjfens bestyrelse 2019. Fra venstre: Michael Jensen, Peter Winding, Marianne Hyldal Vollmer, Mona Gleerup, Irene Bartholin Poulsen, Lars Johansen og Jan Erik Elgaard