Personale og drift


Personale og drift

Hadsten Kulturhus Sløjfen har to ansatte, som er ansat i både kulturhuset og biblioteket. Irene Bartholin Poulsen (ibp@favrskov.dk, tlf. 8964 1581) er daglig leder af Sløjfen, og Marianne Hyldal Vollmer (mahv@favrskov.dk, tlf. 8964 1590) er ansat som kulturformidler.

Derudover har Sløjfen en gruppe af frivillige, som hjælper med alt fra at stille op til husets arrangementer til at billettere.