Ernst B. Sunds Plads


Ernst B. Sunds Plads

På Sløjfens to års fødselsdag i 2003 blev Ernst B. Sunds Plads indviet på sidste del af den gamle slagterigrund nord for Lilleåen.  Forinden havde borgere og politikere, godt hjulpet af arkitekter, debatteret, hvordan den 4000 kvadratmeter store plads skulle se ud, og på et borgermøde i januar 2003 præsenterede en arbejdsgruppe med arkitekt Niels Hurup i spidsen fire forslag til udformning af pladsen.

Efter borgermødet blev det valgte forslag tilrettet, og den plads, vi kender i dag, blev indviet fredag den 12. december 2003 af daværende borgmester Anders G. Christensen assisteret af Ernst B. Sunds to børnebørn Christina og Christian.

Gennem årene har der været afholdt forskellige arrangementer på pladsen, eksempelvis jazzkoncerter, bilopvisninger, store legedag, æbledag, jyske heste, folkedans og zumba.

Med bidrag fra en række foreninger og fonde er der på pladsen etableret en skaterbane, minigolfbane og sat bordtennisborde op. På Hadsten Bibliotek  kan man låne golfkøller, skateboard og andet legetøj til brug på pladsen.

Fakta:

175 tons kinesisk granit

4000 kvadratmeter

Arkitekt: Arkitektfirmaet Sven Allan Jensen a/s ved Niels Hurup

Pris: 3.280.000 kr. – heraf halvdelen skænket af Ernst B. Sunds fond