Lokaletakster


Lokaletakster

Lokalerne i Sløjfen lejes ud på timebasis.

Taksterne er gældende fra 1. januar 2020

Lokale Personer på stolerækker Personer ved borde Pris pr. time hverdage Pris pr. time weekend
Lilleåsalen 300 200 263 395
Café Sløjfen  100  156  208
Lokale 1 14 103 154
Lokale 2 20 103 154
Lokale 3 14 103 154
Lokale 2 og 3 50 126 190
Lokale 5  6 53 79
Lokale 6  6 53 79
Klatrevæg  Kun med uddannet instruktør  Lejer medbringer selv sikkerhedsudstyr  100  150
Servicemedarbejder 221 332

I mødelokalerne er borde og stole opstillet, så de passer til de flestes behov.
Ønsker du en anden opstilling i mødelokalerne, eller skal du bruge stole og borde i Lilleåsalen, kan de hentes i depotet overfor indgangen til Lilleåsalen. Lokalerne skal afleveres med standardopstilling af borde og stole. Lilleåsalen skal være ryddet.

Vi kan også stille op og tage ned for dig. Det koster 221 kr. pr. forbrugt time på hverdage og 332 kr. pr. time i wekkenden og på helligdage. Betaling aftales i forbindelse med lokalereservationen.

Mødelokalerne er udstyret med whiteboard og flip-over, i mødelokale 2 og 3 er der skærme, som kan kobles til pc. Brug af disse hjælpemidler skal anføres/aftales ved booking. I Lilleåsalen og Café Sløjfen er der mulighed for at låne scene samt lyd – og lys udstyr. Se mere under teknik og praktik.

Ved afbestilling mindre end to måneder før arrangementets afholdelse, beregnes et afbestillingsgebyr på 25% af den bekræftede pris. Ved afbestilling mindre end en måned før er afbestillingsgebyret 50% af den bekræftede pris. Ved afbestilling forstås annullering, reduktion, afkortning, omplacering o. lign. væsentlige ændringer

Leje over flere dage:
Der gives 25% rabat på andendagen og 50% rabat på følgende dage.

Sløjfens Kulturpartnere lejer lokaler med særlig rabat.