Klatrevæg


Klatrevæg

Sløjfen har en 10 meter høj udendørs klatrevæg af middel sværhedsgrad, som kan lejes for 500 kr. pr. periode efter samme regler som husets øvrige faciliteter. Der skal være en ansvarlig, uddannet instruktør til stede, og man skal selv medbringe udstyr. Klatrevæggen skal efterlades i samme stand som ved modtagelsen. Løse greb til den nederste del af væggen afhentes og returneres til biblioteket. Gyldigt instruktørbevis skal forevises. Det er nødvendigt at reservere tid i forvejen.
Henvendelse til Sløjfen tlf. 8954 1585 eller mail til: sloejfen@favrskov