Lokaler og booking


OBS! Færre mødedeltagere i lokalerne

For at undgå smittespredning med Covid-19 skærpes retningslinierne for brug af kulturhusets lokaler.  Derfor er maks. antallet for personer i de enkelte lokaler yderligere nedjusteret efter indførelsen af skærpede restriktioner pr. 8. januar 2021. Ifølge disse er arealkravet pr. person 7.5 m2 uanset om personerne i lokalet står eller sidder.

I lokalerne 1, 2 og 3 på 1. sal må der højst være 6 personer i hvert lokale. Slås lokale 2 og 3 sammen, må der være 12 personer.

I caféen må 20 personer opholde sig, og i Lilleåsalen 46 personer..

Vær opmærksom på, at forsamlingsforbuddet på 5 personer, sætter begrænsninger for til hvilke formål lokalerne kan benyttes.

Kontakt Sløjfen på mail eller telefon for at høre nærmere om mulighederne.

Book et lokale i Sløjfen

Hadsten Kulturhus Sløjfens skønne, luftige lokaler i prisbelønnet arkitektur er den perfekte ramme om dit møde, foredrag, kursus eller konference. Læg dertil gratis parkering og en beliggenhed 20 minutters kørsel fra både Århus og Randers, 300 meter fra tog og bus og 3,5 km. fra motorvejsfrakørsel 44.

Lokalerne på første sal tæller 3 mødelokaler på 45 kvm. Har du brug for mere plads kan du bruge Café Sløjfen eller Lilleåsalen.
I vores Webbook-kalender kan du se hvornår lokalerne er ledige. Tryk “Log in” og vælg derefter Sløjfen under Grupper. Du kan vælge at sende en forespørgsel ang. lån/leje ved at klikke på “Book” i kalenderen, eller du kan kontakte biblioteket på mail: sloejfen@favrskov.dk eller evt. pr. tlf.: 89 64 15 85.

Foreninger i Favrskov kommune låner som udgangspunkt Sløjfens lokaler gratis – dog ikke til sæsonudlån. Lokalerne har standardopstillinger af borde og stole. Ønskes en anden opstilling kan man enten selv vælge at flytte rundt eller købe pedelhjælp til 221 kr. på hverdage og 332 kr. i weekenden i timen. Når lokalet forlades skal det være ryddet op, og borde og stole skal atter stå i standardopstilling. Ved misligholdelse af aftalen sendes efterfølgende opkrævning svarende til mindst én servicetime (=221 kr.) til brugeren.

Lilleåsalen lånes/lejes uden opstilling, så der må påregnes udgifter til servicetimer ved brug af salen.

Der er trådløst netværk i Sløjfen.