Klimasikring

Som en del af klimasikringen af Hadsten midtby etableres der ved Sløjfen et trappeanlæg.

Hadsten har flere gange været oversvømmet, fordi Lilleåen er gået over sine bredder. For at undgå fremtidige oversvømmelser i midtbyen gennemfører Favrskov Kommune nu en række projekter, der udover at tilbageholde vand også forbedrer byrummet langs Lilleåen. Anlægsarbejdet forventes afsluttet ved udgangen af 2022.

Dele af Lilleåen udvides i bredde og dybde, så der skabes rum til, at store vandmængder kan passere, uden at åen går over sine breder. Der etableres et såkaldt dobbelt vandløbsprofil, som betyder, at vandet står på ét niveau ved normal vandstand og på et andet niveau ved forhøjet vandstand. Udvidelsen etableres fra Skanderborgvej og frem til ”den hvide bro” ved Kvicklys parkeringsplads.

Trappeanlægget ved Sløjfen udformes i tre terrasser. Terrasserne kan ved normal vandstand benyttes til ophold. Ved høj vandstand vil terrasserne blive fyldt med vand, og trappeanlægget fungerer på den måde som en udvidelse af Lilleåen.

Den eksisterende sti langs Lilleåen på strækningen mellem Skanderborgvej og Søndergade opgraderes med belysning og bænke, og der skabes en generel bedre sammenhæng i hele stisystemet fra Kollerup Enge til Lilleåparken

Kontakt Sløjfen

Fra Sløjfen