Brugermøde 2023

Mandag d. 13. marts kl. 17 afholdes det årlige brugermøde for Hadsten Bibliotek og Hadsten Kulturhus Sløjfen. Her kan I bl.a. høre bestyrelsesformandens beretning fra det forgangne år, høre mere om de kommende projekter – udvidelse af cafékøkkenet og forskønnelse af området omkring Sløjfen og møde medlemmer af Kultur- og fritidsudvalget.

Brugermøde i Hadsten Kulturhus Sløjfen

Mandag d. 13. marts 2023, kl. 17-19 i Café Sløjfen

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Velkomst v. husets daglige leder Trine Valentin Sølgaard

2. Valg af ordstyrer

3. Præsentation af bestyrelsen

4. Formandens resumé af forgangne årsplan og præsentation af den nye

5. Orientering om de nye anlægsprojekter i og omkring huset v. Trine Valentin Sølgaard, herunder tankerne omkring husets fremtidige drift. 

6. Workshop for alle fremmødte – Vær med til at sætte dit præg på fremtiden forsamlingshus – Sløjfen.

7. Behandling af indkomne forslag

8. Valg af medlemmer/stedfortræder til bestyrelsen

9. Evt.

Der bydes på en dejlig vintersuppe med tilhørende øl eller vand.

Tilmelding gerne mindst to dage før mødet til Marianne Vollmer på mahv@favrskov.dk eller på Hadsten Bibliotek tlf. 8964 1580.

Vi håber på stort fremmøde!

På vegne af bestyrelsen

Michael Jensen

Bestyrelsesformand.

Kontakt Sløjfen

Fra Sløjfen