Sløjfens bestyrelse


Kulturhuset drives af en driftsbestyrelse på 7 medlemmer og en sekretær. Sløjfen fungerer som en selvstændig kommunal institution.

Bestyrelsens medlemmer er:
Jan Erik Elgaard – Formand (udpeget af Kulturpartnerne)
Mona Gleerup – Brugervalgt
Michael Jensen – Brugervalgt
Peter Winding – Brugervalgt
Flemming Skovgaard Agerkvist – Favrskov Musikskole
Lars Johansen – Udpeget af Kulturelt Samvirke
Marianne Hyldal Vollmer – Medarbejderrepræsentant
Irene Bartholin Poulsen – Sekretær og husets daglige leder

Suppleant: Ingelise Rohde

Hadsten Kulturhus Sløjfen afholder i årets 1. kvartal et offentligt brugermøde, og hvert andet år vælges der på dette to medlemmer til bestyrelsen, og det andet år et enkelt medlem til bestyrelsen.

Fra bestyrelsens studietur til Hamburg i oktober 2014 Fra bestyrelsens studietur til Hamburg i oktober 2014[/caption]