Aktuelt


Referat fra brugermøde

Så er referatet fra brugermødet d. 4. marts klar. Mødet var præget af stor spørgelyst fra de omkring 60 deltagere – tak for det!

Se nærmere på spørgsmål og svarlæs formandens resumé af forgangne årsplan og læs nyt fra Sløjfen og Hadsten Bibliotek

Ny bestyrelsessammensætning i Hadsten Kulturhus Sløjfen

Hadsten Kulturhus Sløjfen holdt i søndags, d. 4. marts, sit årlige brugermøde. Ikke færre end 60 tilhørere havde taget plads i Sløjfens café for høre om status og fremtiden for byens kulturhus.

At der også skulle vælges to brugerrepræsentanter til bestyrelsen havde tydeligvis øget interessen for mødet. Formand Mona Gleerup og næstformand Jan Erik Elgaard var begge på valg. Jan Erik Elgaard var dog i mellemtiden blevet udpeget som repræsentant for supportere og partnere, og det genererede således et ledigt mandat.

Mona Gleerup blev genvalgt, og Michael Jensen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Michael Hejlskov, udpeget af Idrætssamvirket, overlod sin plads til musikskolens leder Mette Sandahl, som følge af de nye vedtægter.

Bestyrelsen konstituerede sig tirsdag d. 06. marts med Jan Erik Elgaard som ny formand og Mona Gleerup som ny næstformand.

”Efter 14 år på posten, synes jeg, det var tid at takke af på formandsposten, og jeg kontaktede Jan Erik for at høre, om han ville tage over. Jan Erik og jeg har haft et rigtig godt samarbejde gennem de seneste to år, og Sløjfen står nu over for store udfordringer, som jeg tror, Jan Erik vil være god til at stå i spidsen for”, udtaler Mona Gleerup.

Den øvrige bestyrelse var enig i Monas anbefaling, og Jan Erik sagde, med et par forbehold, ja tak til formandsposten.

”Jeg vil ikke på nogen måde kunne levere de timer som Mona Gleerup uge for uge har gjort gennem de sidste mange år. Så for mig var det vigtigt, at Mona vil fortsætte sit gode arbejde for at sikre en god opbakning fra supportere og partnere og ikke mindst sammen med Sløjfens medarbejdere fortsat engagere sig i planlægningen af nye arrangementer”, udtaler Jan Erik Elgaard

Mona Gleerup har været en fantastisk engageret og synlig formand, og hun brænder stadig for at sikre et højt aktivitetsniveau i huset.

Jan Erik Elgaards primære fokus vil være på at få etableret en effektiv cafédrift til glæde for både huset og byen, og han ser det som en nødvendighed, at køkkenet bliver udvidet, så der kan blive et forretningsmæssigt, bæredygtigt grundlag for en kommende forpagter, og det vil den nye formand sammen med den øvrige bestyrelse prioritere at finde en løsning på i den kommende periode.

”I den tidligere bestyrelse satte vi os for at bruge den tid, der skal til for at sikre den bedst mulige forudsætning for en langvarig løsning for caféen, og den linje fortsættes i den nye bestyrelse”, slutter Jan Erik Elgaard.

Driften af Café Sløjfen gentænkes

Sløjfens bestyrelse håber på forståelse og tålmodighed for en midlertidig løsning for cafeens drift.

10 forpagtere gennem 16 år

10 forpagtere i Café Sløjfen gennem 16 år taler sit tydelige sprog: Det er mere end vanskeligt at skabe en levedygtig samlet løsning for cafédrift, daglig forplejning og håndtering af store arrangementer med de nuværende rammer for Café Sløjfen.

Vi har i bestyrelsen flere gange forsøgt at imødekomme skiftende forpagteres ønsker for at sikre bedre betingelser, men må konstatere, at det ikke har været nok. Vi går derfor nu i gang med at undersøge og udtænke, hvordan vi kan ændre hele grundlaget for Café Sløjfens drift. Det vil vi gøre grundigt, så vi kommer alle aspekter igennem og det kan derfor tage noget tid.

I den mellemliggende periode kunne vi vælge at lukke cafeen og blot inddrage lokalet til husets øvrige formål, men det synes vi vil være synd. Mange af byens foreninger og borgere nyder at anvende husets dejlige, lyse cafélokale med udsigt til åen til afholdelse af arrangementer og selskaber. Det ønsker vi ikke at stoppe.

Midlertidig løsning

Vi vil derfor give mulighed for, at I, mod en lokaleleje, fortsat kan anvende caféen til egne arrangementer og selskaber. Vi har allieret os med en dygtig medarbejder, Lone Rasmussen, som håndterer den daglige forplejning til bl.a. møder og kurser i huset. Lone skal også, mod aftalt timeløn, være til stede ved alle private fester som hjælp til forberedelser, efterfølgende oprydning og kontrol af køkken. Madleverandør aftales med Lone, som også tilbyder drikkevarer til festen.

Bestyrelsen arbejder på at begrænse længden af den midlertidige periode, og vi håber, at vi får opbakning til den løsning, vi beslutter os for, fra både forvaltning, politikere og borgere, og at I indtil da vil udvise tålmodighed og forståelse.

Med venlig hilsen Sløjfens bestyrelse:

Mona Gleerup

Formand

Jan Erik Elgaard

Næstformand

Michael Hejlskov Jacobsen

Bestyrelsesmedlem

Peter Winding

Bestyrelsesmedlem

 

 

Lars Johansen

Bestyrelsesmedlem

 

Jonas Hooge

Bestyrelsesmedlem

 

Marianne Hyldal Vollmer

Bestyrelsesmedlem

 

Irene B. Poulsen

Sekretær

 

Er du vild med at spille musik?

– Men mangler du et sted at øve? Så har Favrskov Musikskole og Hadsten Kulturhus Sløjfen måske løsningen. Fra d. 1. marts bliver det nemlig muligt for bands, solister og andre musikinteresserede at låne de nyindrettede musiklokaler i Sløjfen. Lokalerne kan lånes, når de ikke er booket til enten musikskolens undervisning eller i forbindelse med kulturhusets arrangementer. Bookingen af øvelokalerne sker via Favrskov Musikskole, der også vil give en introduktion til brug af lokalerne og fortælle om adgangsforholdene.

Lokalerne der kan lånes er lokale 5 og 6, og de kan som udgangspunkt benyttes i bibliotekets selvbetjente åbningstid, dvs. fra 7-22 søndag til torsdag og kl. 7-18 fredag og lørdag.

Ønsker du at høre mere om mulighederne for at benytte Sløjfen som øver, kan Flemming Skovgaard Agerkvist fra Musikskolen træffes på 89 64 61 61/fsag@favrskov.dk eller Marianne Hyldal Vollmer på 89 64 15 90/ mahv@favrskov.dk